אשרי מי שיזכה להעלות שכינת  עוזנו בט"ו מדרגותיה.

 

 

 

בי"ב ימים הראשונים של ניסן,טוב לומר הי"ב פרשיות של הנשיאים, שבר"ח ניסן הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו קרבנם באותם י"ב ימים. ותכווין לקבל כח מאותו השבט, אם הוא מהשבט שלך. ותכווין בכל יום צירוף אחד מי"ב צירופי הוי"ה לפי השבט. וזה הסדר...  וביום הי"ג תאמר התחלת פרשת בהעלותך עד, כן עשה את המנורה - כנגד שבט לוי.

וטוב לומר גם כן בט"ו הימים הראשונים של ניסן, הט"ו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו מדריגותיה, היינו י' שלה, וה' - שעולה בשל הזכר, הרי ט"ו. ואומרים אותם אחד בכל יום, עד שנשלמים ביום ראשון של פסח.

וטוב לומר שיר השירים פרק אחד בכל יום, וחוזרים ומתחילים אותו, ומשלימים אותו בערב פסח. מתוך קיצור הכוונות לרמחל.

הקלק להורדה הסדר המתוקן.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            הורדות נבחרות     

 

         מומלצים     

 

 

 

 055-22-37-37-0

הגרעין האיראני - http://www.ofell.com/iran-F.html