קובץ נדיר, מתומצת ומפליא, הדן בכל קלקולי הגלות ואופן תיקונם ע"י המשיחין העתידים להתגלות בב"א. מַאֲמָר הַגְּאוּלָה מגלה את כל תהליכי שלבי הגאולה, בתיקון העולם כולו בכלל וישראל בפרט

מאמר הגאולה

מאמר הגאולה לעט"ר הרמח"ל הקדוש, הוא מאמר קטן הכמות ואדיר באיכות. קובץ נדיר, מתומצת ומפליא, הדן בכל קלקולי הגלות ואופן תיקונם ע"י המשיחין העתידים להתגלות בב"א. מאמר הגאולה מגלה את כל תהליכי שלבי הגאולה, בתיקון העולם כולו בכלל וישראל בפרט, הסרת הקלקולים, גילוי התהליכים כפי שמתרחשים בעליונים ואופן גילויים בתחתונים, עילויים של ישראל, והשפע העתידי המזומן להם. בענין זה מאמר הגאולה הוא יחודי במינו שכן אין שום מאמר אחר הסוקר ומפרט את כל שלבי הגאולה.

 

וכן כתב עט"ר פתיחה ל-מאמר הגאולה:

לגאולה ימצאו הכנות רבות ופעילות גדולות וחזקות מאד, נודעים למשכילים אשר ניסו ללכת בדרכי החכמה ועמדו על אמתה. וכאשר תתפשט החכמה בעולם אז יראו וידעו הכל כמה הגדיל ה' לעשות עמנו, כי כאשר חשבו ישראל שהסתיר הקב"ה את פניו מהם ועזב אותם, אז הקב"ה מכין להם אוצרות גדולים אשר לרחבם אין קץ ולגדולתם אין תכלית, ובאוצרות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים וכל סגולת מלכים בכל עת ובכל שעה עד שנתמלאו אלה האוצרות מה שאין הפה יכולה לדבר ואוזן לשמוע ואפילו לב להרהר. וכשיגיע זמן המנוחה הגדולה העתידה להגלות בעולם יפתחו כל האוצרות האלה ומהם יצאו כל מיני מחמדים וינתנו לישראל חלק עבודתם הקשה שעבדו בגלותם.

ניתן לצפות בכתב יד מאמר הגאולה בקישור הבא (החל מעמ' 355):
https://www.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000041968/NLI#$FL22275770
תוכן המאמר דלהלן הובא ע"פ דפוס ראשון. התוכן לא הוגה ולא נבדק מול הכתב יד.

כותרות, חלוקת הפרקים, פיסוק וניקוד אינם בכ"י ונוספו על ידינו לנוחות הלומד.

מאמר הגאולה

תוכן העניינים

פתיחה למאמר הגאולה.


פרק א: קילקולי הגלות. הסתר פנים.


 

פרק ב: זמני הגאולה.

 


פרק ג: פקידה.


 

פרק ד'. זכירה.


 

פרק ה'. תיקוני הקדושה ע"י המשיחין.


 

פרק ו'. הכרתת הקליפות.


 

פרק ז'. סדר דברי הימים. מאדם הראשון ועד נח.


 

פרק ח'. תיקון העולם.

תושלב"ע.