מאמר החכמה הוא קובץ פירושים נפלאים בעניינים שונים ועיקרם: סודות שורשי הבריאה, עניני יחודו והנהגתו. תפילות ימים נוראים, תפילות ראש השנה, תשליך, ליל פסח,  סוד הספירות: מבנה, חיבור, זיווג והנהגות. עולמות. סודות הנהגת ה', נשמת האדם, גלגול, הבריאה, סוד כתבי הקודש. ועתה מוגש מוגה ומנוקד.

המאמר נכתב בשנת ה'ת"ץ, והודפס לראשונה בשנת תקמ"ג כארבעים שנה לאחר הסתלקות עט"ר למרומים. מאז הודפס המאמר מספר פעמים ובמהדורות שונות. הביוגרף אלמנצי כותב אודות המאמר  ב"כרם חמד" כרך 3 עמד 168 (ה'תקצ"ח, 1838) וז"ל: "מאמר החכמה עמוק עמוק מי ימצאנו, כל איש ואיש אשר יהגה בו (ובסודם אל תבוא נפשי) הן בתפלת ראש השנה, הן בגלגול, הן בסדר ליל פסח וכו'. ולפי הנראה הביאו עמו מפאדובה, לפי שבתפלת ראש השנה שומר בכל דרכיו משפטו אשר חרץ בנימוקי המחזור שלו הנ"ל.

עתה ברצות ה' ית"ש, פוענח כתב יד מחדש, חולקו פסקאות, נפתחו ראשי תיבות, הוספו סימני פסקה ונוקדו המילים. 

מאמר החכמה

מבוא למאמר החכמה:

מאמר החכמה מכיל בתוכנו קובץ פירושים נפלאים שכתבם עט"ר רבינו הרמח"ל בעניינים שונים ועיקרם: תפילות ראש השנה, תפילות ימים נוראים, מנהג תשליך, ליל פסח, סודות שורשי הבריאה, עניני יחודו והנהגתו. סוד הספירות: מבנה, חיבור, זיווג והנהגות. עולמות. סודות הנהגת ה', נשמת האדם, גלגול, הבריאה, סוד כתבי הקודש. 

העניינים המקובצים תחת הכותרת "מאמר החכמה" נכתבו ככל הנראה בשנת ה'ת"ץ. הכותר "מאמר החכמה" עלה על מכבש הדפוס לראשונה בשנת תקמ"ג (ראה כאן), כארבעים שנה לאחר הסתלקות עט"ר למרומים. מאז הודפס המאמר מספר פעמים ובמהדורות שונות.

הביוגרף אלמנצי כותב אודותיו ב"כרם חמד" כרך 3 עמד 168 (ה'תקצ"ח, 1838) וז"ל:

"מאמר החכמה עמוק עמוק מי ימצאנו, כל איש ואיש אשר יהגה בו (ובסודם אל תבוא נפשי) הן בתפלת ראש השנה, הן בגלגול, הן בסדר ליל פסח וכו'. ולפי הנראה הביאו עמו מפאדובה, לפי שבתפלת ראש השנה שומר בכל דרכיו משפטו אשר חרץ בנימוקי המחזור שלו הנ"ל.

כל ארבעת הספרים הנזכרים הדפיסם הרב בצלאל בנימין הכהן באמסטרדם בשנת תקמ"ג ל ובאו לידו מהחכם רבי דוד מינדיס פראנקו תלמיד הרמח"ל להוציאם לכבוד מחברם עם ג' מאמרים אחרים…".

כתב היד נמצא במשמורת ספריית היברו יוניון קולג', סינסינטי, אוהיו, ארצות הברית Ms. 633. על הכריכה נכתב בכתב יד "מאמר החכמה אור הגנוז" וניתן לראותו כאן.

עתה ברצות ה' ית"ש, פוענח כתב יד מחדש, ונמצאו בו תיקונים רבים שלא הובאו בדפוסי המהדורות האחרות שהועתקו אחת מהשניה. השתלדנו להשאיר את כתב היד ככתבו וכלשונו, ובפרט לאופן כתיבת המילים בחסרות ויתרות – אף שבימינו אין מקובל לכותבן כך או שאינן לפי כללי הדקדוק. כדי להקל על הקורא, חולקו פסקאות, נפתחו ראשי תיבות, הוספו סימני פסקה ונוקדו המילים.
כותרות שנוספו במהדורות מאוחרות ואינן נמצאות בכתב יד – נערכו מחדש והובאו בתוך סוגריים. מילים מודגשות וגדולות מהאחרות מובאות כבמקור. ציטוטים מהתפילות הובאו בחלק מהמקומות בתוך מרכאות כפי העניין והמקום.

תודות:

לאוניברסיטת סינסינטי שנתנה רשות לפרסמו.

לבני שלמה יה"ו שלקח חלק בהגהות והפענוח.

לרב דניאל טויטו יצ"ו שלקח חלק בניקוד הטקסט.

 

תוכן מאמר החכמה: 


מאמר החכמה: עניני ימים נוראים:

מאמר החכמה: עניני פסח:


 

מאמר החכמה: תכלית הבריאה ודרכי המשכתה ממנו ית'.


תושלב"ע

סוד הוידוי ותפילות לחש יום הכיפורים

ספרדי, חב"ד, ספרד
הורדה נבחרת

תפילת לחש ראש השנה

הורדה נבחרת

תשליך משולב רשב"י רמח"ל

הורדה נבחרת

עבודת כהן גדול

.
הורדה נבחרת
הורדה נבחרת