Skip to content

ב"ה נפתחה עמותת "נחלת הרמחל" לשיקום בית העלמין בכפר יאסיף

קבר הרמח"ל בבית העלמין היהודי בכפר יאסיף

בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר לֹא עָזַב חַסְדּוֹ אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַמֵּתִים

יומן בית העלמין היהודי בכפר יאסיף.

ז' אדר תשפ"א

עליות שיקום כל בית העלמין מוערכות בכ 4 מליון שקל. נכון לעכשיו הבנו שלא נקבל סיוע משום גורם ממלכתי. נערכים לקראת גיוס פרטי מאנשים טובים בעלי לב יהודי טוב. 

יט טבת תש"פא

בע"ה נפתחה עמותת "נחלת הרמחל" לשיקום בית העלמין בכפר יאסיף. הושלמה התוכנית האדריכלית והוערכו עליות הפרוייקט.

ב' כסלו תשפ"א

לאחר ההילולה האחרונה בכפר יאסיף נרתמו ופעלו הרבנים החשובים הרה"ג שמואל אליהו יצ"ו והרב שלמה בן אליהו יצ"ו, לפרוייקט השיקום, ורתמו את ר' דוד – משקם בית הקברות היהודי העתיק בצפת – להכנס בהתנדבות ולהתחיל את פעולות השיקום.

במשך השבועות האחרונים עבד באתר צוות מקצועי והתמקד סביב ציון הרמח"ל הקדוש. תחילה זוהו הקברים והמעברים שביניהם. שוקמו קברים, נבנו מסגרות ותמיכות, קברים פתוחים כוסו בשכבת בטון ונצבעו האבנים. השבילים שבין הקברים כוסו בבטון למניעת עשביה, ודריכה על קברים סמויים.

ציון הרמח"ל הקדוש וקבר הרב משה מלכי זלה"ה דופנו ויוצבו באבן ובטון.

שווי העבודות שנעשו בהתנדבות – מוערך בעשרות אלפי שקלים. ברכת טוב תבוא על כל העוסקים באמונה בחסד של אמת.

במקביל לסיום השלב הנוכחי, נשלחו זימונים ופניות לגורמים ממשלתיים לבוא ולהתרשם, ולפעול להקצאת משאבים לשיקומו המלא של כל בית העלמין.

ו' מנחם אב תש"פ

הגשת תוכניות המדידה והעברתם לקראת תוכנית אדריכלית.

כד סיון תש"פ

גיוס כספים ראשון עבור שכר עבודת מודד למרחב בית העלמין.

טו סיון תש"פ

האדריכל ש. התנדב להכין תוכנית אדריכלית לשיקום בית העלמין.

כו אייר תש"פ

הילולת הרמח"ל הקדוש בנוכחות רבנים חשובים ובראשם הרה"ג שמואל אליהו יצ"ו, הרב שלמה בן אליהו יצ"ו והרב מנחם מקובר יצ"ו. בהילולה הובעה נכונות מעשית לקידום שיקום בית העלמין.