kishur

קישורים לאתרים מומלצים:

 

מאגרים ותוכנות.

ארון הספרים היהודי המקוון – מאגרי מידע ואתרי ספרים סרוקים.

על התורה – מקראות גדולות. משנה, גמרא, הלכה, ספריה ועוד. מומלץ ביותר.

 HebrewBooks  ספרייה דיגיטלית חינמית מקוונת לספרות יהודית-תורנית. האתר מכיל כ-52,000 ספרים וכתבי עת תורניים סרוקים.

תורת אמת – מאגרי ספרים להורדה וחיפוש במחשב.

אור הסולם חכמת  הקבלה ומורשת בעל הסולם.

אספקלריא קובץ אנציקלופדי למחשבת היהדות.

תוכנת גימטריות – המשוכללת בעולם "מחשבון תורת הרמז".

 

שיעורים.

מדרש ששון,  שיעורים ברש"ש, – שיעוריו של הרה"ג חכם תדהר (אילון) אזולאי יצ"ו.

עטרת מרדכי שיעורים מישיבת עטרת מרדכי ברשות הרה"ג חכם מרדכי עטייה יצ"ו.

רחובות הנהר  – הרב שי אסיא יצ"ו.

הדרך פנימה  הרב אליהו עובדיה יצ"ו פנימיות התורה ועבודת הנפש על פי החסידות לכל בית ישראל.

סודות הקבלה – הרב משה ארמוני יצ"ו.

ויאמר אליהו – הרב אליהו עטייה. יצ"ו.

הזוהר העולמי – הפצת לימוד הזוהר.

 הקבלה ומורשת בעל הסולם