Skip to content

תרום

שותף/ה יקר/ה.

כל מטרתי היא הפצת תורת הרמח"ל זי"ע. ב"ה, מזכה אותי ה' להוציא לאור תעלומות והבנות באופן שאין אני "ממחזר" חומר אלא בדרך של חידוש.

אין מאחורי כל גוף כלכלי או חצר או ספונסר אלא קבוצה של חברים אוהבי ה' הרוצים בכל מאודם להתקדם בעבודת ה' ורוצים ללמוד על מנת לקיים.

באמתחתי הרבה מאוד תוכניות, ספרים ופירסומים שמחכים לעלות על מכבש הדפוס – אלא שאין את המימון הדרוש.

יש רצון לנקד את כל כתבי ומאמרי הרמחל זי"ע – אלא שאין את המימון הדרוש.

אם את/ה רוצה להיות שותף אמיתי ולקחת חלק של ממש, ישנם מספר דרכים. תרומה חד פעמית, הוראת קבע, או לממן פרוייקט תמורת הקדשה/הנצחה וכו' (בפניה טלפונית).

להבטיח פרנסה, בריאות זיווג וכו', את כל העולם הזה והעולם הבא תמורת תמיכה כפי שנוהגים כולם – אין זו דרכי ובוודאי שדרך זו אינה נכונה ואמיתית (הבטחה שכזו יכולה להיות שגובלת בהונאה). כן נתפלל ונבקש מבורא עולם בעבור בקשותכם ונתפלל שיתקיימו ולטובה. אין לי צל של ספק, שזכות הרמח"ל תעמוד בעבורך כדי שתעלה לרצון.

יהי רצון שימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה אמן.

החותם: דויד שלם.

 

אפשרויות תמיכה:

אפשרויות תמיכה הוראת קבע בקהילת הרמח"ל


.

תמיכה חד-פעמית:


אנא, במקביל לתמיכה, שלח לנו פנייה דרך "צור קשר" (הקלק כאן).