Skip to content

רמחל עמוד עולם

הרמחל - עמוד העולם

לוגו קהילת הרמח"לרמחל עמוד עולם קהילת הרמח"ל

הקדמה:

עיקר פעילות קהילת הרמח"ל מתרכזת באתר ובמחקר, מתוך מטרה לתת טקסט איכותי, זמין, מדוייק וחי שניתן לעבוד איתו ולשלבו בלימוד. וכן שמה לה הקהילה למטרה להנגיש את תורת הרמח"ל זי"ע ע"י מחקרים, ספרים, מאמרים, הרצאות, שיעורים, הוצאה לאור ודיוור ישיר באופן המאפשר לימוד מעשי כבספר לימוד מודפס עם ערך מוסף של יכולות מחשוב ומדיה, צפייה והאזנה לשיעורים.

חלק מהספרים שבאתר עברו בדיקה מעמיקה ומקצועית ע"פ כתבי יד וחלקם גם נוקדו ובפרט הספרים, מסילת ישרים, מאמר הגאולה, מאמר החכמה, לך אלי תקוותי, תיקוני זוהר תנינא, ועוד. 

האתר כולל את רוב ספרי ומאמרי הרמח"ל וכן מחקרים, מאמרים, פרסומים, הוצאה לאור,  בתורת הסוד בכלל ובתורת הרב בפרט באופן המאפשר לימוד כמו בספר לימוד ממש עם ערך מוסף של יכולות מחשוב ומדיה. הרצאות שיעורים חלק מהספרים עברו בדיקה מעמיקה ומקצועית ע"פ כתבי יד וחלקם גם נוקדו ובפרט הספרים, מסילת ישרים, מאמר הגאולה, מאמר החכמה, לך אלי תקוותי, תיקוני זוהר תנינא, ועוד. 

 

הקמה:

קהילת הרמח"ל היא הבית של הרמח"ל, ביתם של כל אוהבי ה', המחפשים את כל הדרכים להתדבק בו. 

הקהילת נוסדה בשנת 2002 במטרה לחשוף ולהנגיש את תורת הרמח"ל לכלל הציבור.

 

קהילת הרמח"ל – שיעורים.

עיקר השיעורים ניתנים בשבתות, באכסניה שלנו הנמצאת בבית כנסת "יגיע כפיים" בירושלים. השיעור המרכזי מתקיים מיד אחרי תפילת מוסף משעה 11:00 – 10:00 ועוסק בתיקוני זוהר תניינא כשלד מרכזי המסתעף לכלל תחומי תורת הסוד.

במסגרת הפעילות ניתנים שיעורים, הרצאות,  בשאר ימות השבוע בכל רחבי הארץ ע"פ תיאום.

 

קהילת הרמח"ל – חברים.

קהילת הרמח"ל מונה כמה מאות חברים הפזורים ברחבי העולם. החוט המקשר אותם הוא היחוד היומי.

 

קהילת הרמח"ל  – הוצאה לאור:

בהוצאת "ארמית ידי" של הקהילה בע"ה ראו אור: סידור הרמח"ל יום חול, סידור הרמחל ראש חודש, הגדת הרמחל, תיקון חנוכה, מסילת ישרים ומאמרים נבחרים בתורת הסוד והקבלה כמו פיטום הקטורת, פרשת הנשיאים ועוד.