404

שמע ישראל

לאיפה הגענו?

מה נעשה אחרי 120 כשכל הקישורים שלנו יהיו שבורים??

אין ברירה אלא לחזור בתשובה ולחוף מבטחים