סידור הרמח"ל השלם

ד׳ בניסן תשע״ה (מרץ 24, 2015) Off By קהילת הרמח"ל

סידור הרמח"ל השלם.

 

סידור הרמח"ל השלם.

ב' כרכים:
שחרית יום חול. 572 עמ', כריכת עור משוחזר.
ראש חודש ותיקון חנוכה. 270 עמ' כריכת עור משוחזר.
2 הכרכים באים כאחד.

סידור הרמח"ל יצא לראשונה בשנת תשס"ו בכרך אחד. בשנת תשע"ג הודפסה מהדורה חדשה תחת הכותרת "סידור הרמח"ל השלם" הכוללת שני כרכים (הודפסה כמות מצומצמת).
ההבדלים בין ב' המהדורות הם גדולים מאוד. המהדורה הראשונה כללה קיצור של קיצור כוונות הרמח"ל זי"ע, וקיצור של שער הכוונות לרבנו האר"י זי"ע.
המהדורה האחרונה כוללת פתיחה עמוקה ביותר של כל הכוונת מספרי הרמח"ל זי"ע ובפרט מספר "קיצור הכוונות" (להלן קצה"כ), שער הכוונות  (להלן שעה"כ) לרבנו האר"י זי"ע, וקיצור כוונות הרש"ש זי"ע. מהדורה זו מוכיחה שיש התאמה מוחלטת בין כוונות האר"י, הרמח"ל, והרש"ש זי"ע, ללא עוררין, וזכה הסידור להיות "פורץ דרך" באיחוד כל מסלולי כוונות התפילה.

מקבץ דפים מתוך הסידור

בסידור הרמח"ל השלם מובאים ומסודרים ג' סדרי (מסלולי) זיווג הנעשים בתפילה, כפי שהביאם עט"ר בקיצור הכוונות. סדר זה תואם ומוסיף על ג' הסדרים בשער הכוונות לאר"י. אם נעמיד את ג' הבחינות של האר"י (בכל פעם שמוזכר האר"י הכוונה היא גם לרש"ש הנכלל עימו) והרמח"ל זי"ע נראה כי:

סדר א' מקביל לבחינה א' דשעה"כ והוא כל סדר זיווגי זו"ן דאצילות. עיקריו:
כוונות האר"'י / רש"ש.
בי"ע כנפיים לאצילות / לבושים.
העבודה בהיכלות היא ע"ד התכללות
הזיווג כולו באצילות – זו"ן דאצילות.

סדר ב' מקביל לבחינות ב' וג' דשעה"כ ועיקריו:
בי"ע הם כלים / גוף לאצילות
העבודה בהיכלות היא ע"ד החיבור תחתון בעליון.
הזיווג כולו באצילות – דו"ן דאצילות. בי"ע טפלים לאצילות.
זיווג נשמה וגוף דאצילות ובי"ע.
המשכת שפע הזיווגים לגוף האצילות.

סדר ג' יחודי לרמח"ל ועיקריו:
אצילות כולו זכר.
בי"ע נוק'. נשמת הנוק' היא הכבוד, המתחברת בבי"ע שהם גופא בנפש ורוח.
זיווג אצילות בבי"ע יקרא זיווג הכבוד באצילות.

וכתב עט"ר בקיצור הכוונות:

"ועתה אבאר לך כוונה אחת כללית על התפלה, והיא מה שהוזכר בהיכלין דפרשת פקודי בספר הזוהר. וסודה בסוד זיווג בי"ע עם האצילות. והענין, כי מה שאנו מכוונים בתפלה לעשות הזיווגים באצילות – אינו עיקר הכונה, כי שם הכל הוא אלהות ואין שייך בו שום פגם ופירוד. אבל עיקר הכונה לקרב הנפרדים לשורש, כי בנפרדים שם יכול להיות פירוד ביניהם לשורש. והתיקון הוא לקרבם, כי אז מתגלה היחוד".

סדר ג' של הרמח"ל עומד בסוד גילוי היחוד ובסוד דבקות בעצמותו יתברך, המתאפשר בכוח בעליית השכינה למקור יציאתה בבחינת נשמה המחוברת לגוף שהם כלל נשמות ישראל (בכוח נשמת האבות שהם הם המרכבה) ע"י עליה למעל מקום גילוי הספירות, בסוד גילוי אורות הא"ס ב"ה ודבקות בפרגוד העליון.

"והוא סוד בכל קראינו אליו – ולא למידותיו, שהכוונה צריכה להיות תמיד אל א"ס ב"ה בבחינת יחודו, לגלות היחוד על המידות… שכל רע יחזור לטוב". תכלית מרכבת הסידור, לעלות במעלות גילוי אורו יתברך שבתוך הספירות, להתפשט מהן ולהדבק באור עצמותו ית'. כי באורך נראה אור. (קצה"כ, עמ' שט"ו).

"ותדע שהכונה הזאת (של הרמח"ל זי"ע בסדרי גילוי היחוד) אין לכוין אותה אם אינם מכוונים בתחילה אותה של זיווגי האצילות (כוונות האר"י והרש"ש זי"ע שהם סדר א'), כי אי אפשר לעורר חיבור הרישא וסיפא אם לא כווננו בתחילה חיבור האמצע. אבל אותה הכוונה (כוונות האר"י והרש"ש זי"ע) תוכל לכוון בלא זאת". קצה"כ עמ' ר"ז.

וחותם עט"ר את סדר הכוונה:

"וזו היא הדרך לעבוד את ה' כפי הכוונה שבה ברא המאציל העליון את העולם – כדי שבני האדם יתקנו את צינורות ההשפעה להמשיכם למטה, ויוכל להיטיב להם בזכות ולא בצדקה. וסדר תיקון זה, אינו אלא להתפלל לה' על-פי סדרי הכוונות שסדרתי. אשרי העם שככה לו אשר העם שה' אלהיו".

הערה: להסבר אודות תיקון חנוכה הקלק כאן. (לא ניתן להשיג רק כרך אחד, 2 הכרכים מגיעים באריזה אחת).