משכני עליון | פרק ו'. מידות החצר הפנימית.

כ״ח בניסן תשע״ה (אפריל 17, 2015) Off By קהילת הרמח"ל

משכני עליון | מידות חצר הפנימית.

ואשלים עתה עניני חצר הפנימית ואחר כך אפרש החצר החיצונה. הנה החצר הפנימית הזאת היא מאה אמה על מאה אמה, וכבר ידעת, כי כללות כל המדריגות הוא מאה.