מאמר מרתק בניסיון להתחקות אחרי שורש נשמתו של הרמחל דרך משה רבנו, רבי עקיבא, רשב"י והרמח"ל

פתח את חוברת המצורפת.

הקלקה על שטח התמונה למטה מקפיצה אפשרות לבחור לראות במסך מלא.