חוברת חנוכת הארון

כ״א בסיון תשע״ט (יוני 24, 2019) Off By מערכת קהילת הרמח"ל

חנוכת הארון בפאדובה