Skip to content

יום הכיפורים: סוד עבודת כהן גדול.

אַתָּה האין סוף ב"ה, בכח כ"ב אותיות התורה כּוֹנַנְתָּ עוֹלָם מֵרֹאשׁ במחשבה. ושיער אין-סוף ב"ה כל ההנהגה מתחלה ועד סוף, יָסַדְתָּ תֵּבֵל וְהַכֹּל הבריאה מתגלה פָּעַלְתָּ בפעולת הספירות, וּבְרִיּוֹת נפרדים בּוֹ יָצַרְתָּ (ראה את השיעור וקבצי ההורדה)

תודה לידיד ה' הרה"ג מנחם מקובר יצ"ו – ראש המדרשה לידע המקדש ורב מכללת אמונה ירושלים, על הגהותיו, הערותיו והארותיו.

 

ראה גם כאן שיעור בנושא:  נוסח תפילות עמידה בלחש ליום הכיפורים.

 

הקבצים והתכנים עודכנו ביום ראשון ליום ז' תשרי תש"פ.

אם ברשותך קובץ / תדפיס מתאריך קודם – גנוז אותו, הורד והדפס מחדש.

 

הקבצים הבאים מתאימים להדפסת במדפסת רגילה.

1. סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים – מסכת יומא, עם פשט הכוונות.

2. סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים – מסכת יומא, עם כוונות הסוד.

 

הקבצים הבאים מותאמים לבעלי מדפסת דו צדדית בפורמט של חוברת. הורד את הקובץ, ו"באפשרויות ההדפסה" בחר הדפסה דו צדדית בקיפול אופקי (בצד הצר).   לאחר ההדפסה, בקיפול הדפים כסדר ההדפסה – באמצע הדפים תתקבל חוברת מסודרת.

1. סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים – מסכת יומא, עם כוונות הסוד.

 

תשליך

תשליך

תשליך

קרא עוד »