השבח הגדול מכולם

השבח הגדול מכולם גילה הזוהר הקדוש בהרבה מקומות, ששמים וארץ נבראו בכח שם מ"ב הידוע בראשי תיבות אנא בכח גדולת וכו', וכי השם הקדוש הזה יוצא מ מ"ב אותיות ראשונות של פרשת בראשית, בצירופים, חילופים וסודות גדולים. אומר ר' שמעון בר יוחאי בזוהר חדש פרשת תרומה (דף נ"ב א'): אָמַר …

פסוקי הקווי

עמודים נוספים בפרק זהפסוקי הקוויפסוקי הקיווי | יום ראשוןפסוקי הקיווי | יום שניפסוקי הקיווי | יום שלישיפסוקי הקיווי | יום רביעיפסוקי הקיווי | יום חמישיספרים ראשי | פסוקי הקִיווּי. מאמר פסוקי הקיווי הקלק כאן להורדת חוברת "פסוקי הקיווי" ערוכה ומתאימה לצפייה במכשור אלקטרוני לשימוש יום יומי. הקלק כאן להדפסת פסוקי …

עב שמות

ע"ב שמות הקודש. הקלק כאן להורדה גרסה דיגיטלית (עבור מכשירים ניידים). הקלק כאן להורדת גרסה להדפסה (PDF). סגולת תפילת שם ע"ב גדולה ואדירה. הזוהר הקדוש מגלה שבכח שם זה נבקע הים, התמתקו הדינים מעל ישראל, ונשפך כל הזעם והכלייה על הכוחות הרוחניים המצרים בעליונים, ועל צבא מצרים בתחתונים. ועוד מגלה הזוהר …

פיטום הקטורת עם כוונות

פיטום הקטורת. הסגולה הקדומה ביותר, האדירה והחזקה ביותר לשמירה, הגנה, רפואה והצלחה, השבתת אויבים, מְפַגְעִים, מזיקים, מקטרגים והמתקת הדינים (עובד רק ליהודים, לכל השאר – הפוך…). בסוף המאמר מצורפים הקבצים למעוניינים להורידם. 1. הקלק: פיטום הקטורת המדוייק (גירסה המתאימה גם להורדה למכשירים ניידים).     כתב רבנו האר"י זלה"ה שאם ל"ע יש מציאות …