כיצד ניתן להבין את הצדק האלוקי?

שאלת השאלות – "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" עומדת במרכז תורת הגלגול – לא בניסיון לפתור את השאלה, אלא לימוד בסודות הגלגול פותר את השאלה הסבוכה. רבי לוי בן חביב (רלב"ח) כותב בשו"ת על "בעלי החקירה" שהתקשו לקבל את אמונת הגלגול מפאת "כי כפי השכל יש עליה קושיות", וכותב: "וכלם …

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?  רבנו הרמח"ל מונה את נושא הגלגול כחלק מארבעת המרכיבים היסודיים בחכמת הקבלה. ארבע הידיעות המבוארות בחכמת האמת ידיעות, החכמה הזאת הם ארבע, ופירשם הרב הקדוש רשב"י זללה"ה בזוהר חדש שיר השירים, בפסוק "אם לא תדעי לך". אמר, חכמתא דאיצטריך ליה לבר נש לאסתכלא …

אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?

  אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?  ביסוס מפסוקי המקרא. פסוקים רבים בתורה מקבלים הבנה שונה ועמוקה ע"פ תורת הגלגולים. מעשים ומאורעות שונים נתפסים כמתחייבים על פיה, ונעזרים להבנת ההתרחשויות. תורת הגלגול התפשטה ונקבעה בלבבות לאחר שרבנו האר"י פתח את שערי ההבנה, אולם גם פרשנים שקדמו …