הילולת הרמח"ל תשע"ז

הילולת הרמח"ל תשע"ז שמחת הילולת הרמח"ל הקדוש בציון בכפר יאסיף. דברים שנשאו במקום ע"י הרב מנחם מקובר שליט"א ראש ארגון "והראנו בבנינו" ורב מכללת אמונה ירושלים, והרב דויד שלם שליט"א ראש ארגון קהילת הרמח"ל. לחצו כאן לפרטים על ציון הרמח"ל בכפר יאסיף Read it later

הזוהר הסודי והנעלם

https://www.youtube.com/watch?v=2ajFY8ZQjOI&feature=youtu.be&ct=t%28_10_9_2017%29 מתוך איגרת (טו) הרמח"ל לרב"ך. ועתה ברצות ה' להיטב לעמו רצה לגלות עוד אורה חדשה מבחינת הזוהר גם כן, שהוא מהארת הטפה כנ"ל. והוא בחסדו בחר בי. ומה אומר בזה, אם על הכנתי ידרוש? הן אמת, שרק חסד ה' עשה זאת, ולא כהכנתי. אך האמת הוא, כי שנים שקדתי …

הילולת הרמח"ל תשע"ו

הילולת הרמח"ל תשע"ו בציון שבכפר יאסיף בעזרת חברים אוהבי ה' והרמח"ל זכינו לקיים את הילולת הרמח"ל לראשונה בציון הרמח"ל הקדוש בבית העלמין היהודי העתיק בכפר יאסיף. ההילולה אורגנה ע"י הרב דויד שלם יצ"ו – ראש ארגון קהילת הרמח"ל ובהשתתפות הרב מנחם מקובר יצ"ו ראש ארגון "הראנו בבניינו" ורב מכללת אמונה בירושלים. …

דרך עץ חיים 7: דרכי ירידת השפע כרוזים מלאכים נשמות

דרך עץ חיים – שיעור מס' 7:  דרכי ירידת השפע, כרוזים, מלאכים, נשמות. אך כדי להגיעם, תתחיל לדרוש בנבראים, מי הוא העיקרי: הדומם והצומח והחי הם אינם העיקרים ודאי, כי אין תועלת במעשיהם, ואין להם שכל והבנה. נמצא – נשארים בני האדם והמלאכים, וכשתדרוש על עניניהם תמצא היות בן האדם …

דרך עץ חיים 6: הב הב

דרך עץ חיים – שיעור מס' 6:  הב  הב.  שערי תירוצים לא ננעלו. הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים …

דרך עץ חיים. 5: חיבוט השם

דרך עץ חיים – שיעור מס' 5: חיבוט השם. והנה החכמה כבר ניתנה מן הקדוש ברוך הוא בלב שגם הוא עומד בסוד בינה "בינה ובה הלב מבין" כל בני [1] האדם, אך כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה שהוא הגילוי מהמוחין [2] ינשב, ואז נעשה ממש כמו האש גם כן, שכשמנפחים …

כור ההיתוך של הנשמות. מה עובר עלינו?

כור ההיתוך של הנשמות. מה עובר עלינו? דע כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרים היו בחינת אותם הנצוצות של קרי שהוציא אדם הראשון באותם ק"ל שנים עד שלא נולד שת כמ"ש ז"ל. ואחר כך, באו בגלגול בדור המבול ולכן היו גם הם משחיתים זרעם על הארץ כעין השורש …

דרך עץ חיים. 4: הכל הבל?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 4: הכל הבל. וכנגדה שֵׂכֶל האדם עשוי כן כמו הגחלת, שהוא עצמו אחד מכוחות הנפש, והנפש עצמה בנויה מכ"ב אותיות, ע"כ תכונתו ובניינו כבחינת הנפש – מלכות, כי גם כן יש לו כח השגה רבה – אך בתנאי כאשר יתלהט בכח התבוננות. ועל זה …

דרך עץ חיים. 3: אות אין סוף

דרך עץ חיים – שיעור מס' 3: אות אין סוף. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה התורה לאש שבטבעה עולה תמיד למעלה ובהשוואה מדוקדקת בתכונותיה, בגווניה ובחומה, כי כאשר תראה הגחלת היא התורה שאינה מלובה אבל בוערת בתוכה, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב …

דרך עץ חיים. 2: עול או אור?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 2: עול או אור? ואך הנה טובו בידו, ולו משפט הבחירה, להתחכם ולדעת או לישאר ערום מכל חכמה, הגם שהלב והשכל בקרב גופו. וזה תראה, כי שנים הם בתבונה אחת נבראו: שכל האדם, והתורה המשכלת אותו. על התורה נאמר (ירמיה כג כט): "הלוא כה דברי …

דרך עץ חיים – שיעור מס' 1: מהו שכל?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 1: מהו שכל? והוא הקדמה לספר קל"ח פתחי חכמה, והוא מיוסד על ספר עץ החיים למהרח"ו זלה"ה: יוצר האדם ומנהיגו הוא עשהו ויכוננהו מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה: "אמר להם, חכמתו מרובה משלכם!" (בראשית רבה יז) …

כוונות פרשיות שמע ישראל

רפואת הנפש רפואת הגוף. כוונות פרשיות שמע ישראל. מבנה צינורות נפש האדם, דרכי ירידת השפע, פתיחת הסתימות ורפואת הנפש. מצורפים כוונות פשטיות ע"פ הזוהר הקדוש בשלושת פרשיות קריאת שמע לרפואת הנפש. קובץ 1: להדפסה רגילה– הורד את הקובץ. קובץ 2: לבעלי מדפסת דו צדדית – הורד את הקובץ ובחר הדפסה דו …

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה אומרת הגמרא: "המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. אמר רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי – באבות" ברכות ל"ד, ב'. וכן פסק השולחן ערוך: "המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוין בכולם, …

סוד הלולב ומיניו

סוד הלולב ומיניו. וְהִנֵּה סוֹד הַלּוּלָב וּמִינָיו הֵם ז' מִינִים, וְהַיְנוּ, ג' הֲדַסִּים, וּב' עַרְבוֹת, לוּלָב א', וְאֶתְרוֹג א'. וְהֵם סוֹד הַחֲסָדִים הַמִּתְפַּשְּׁטִים בְּזְ"אָ בו"ק שֶׁלּוֹ, וְאֵלֶּה הֵם הַנִּתָּנִים לַנוּק'. וְהִנֵּה צָרִיךְ לְהָאִיר לָהֶם מִשָּׁרְשָׁם שֶׁהוּא הַדַּעַת, כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לְהָאִיר בָּנוּק'. וְהִנֵּה כְּמוֹ שֶׁמִּתְפַּשְּׁטִים הַחֲסָדִים בְּגוּף ז"א בָּו"ק שֶׁלּוֹ וְנִכְלָלִים …

יום הכיפורים | סוד עבודת כהן גדול

Menu בית היחוד היומי ספרי הרמח"ל רמח"ל מאמר הגאולה רמח"ל מאמר החכמה מסילת ישרים. משכני עליון תיקוני זוהר תניינא ספרים ומאמרים נוספים… חיי רמח"ל ילדות מגיד משמים קטרוג יוצר אור ובורא חושך אמסטרדם מנוחה נכונה שיעורים לצפייה שיעורי דרך עץ חיים שיעורי תפילות שיעורי תפילות חגים שיעורי קל"ח פתחי חכמה …

יום הכיפורים | תפילות עמידה בלחש של יום הכיפורים וסוד הוידוי

Menu בית היחוד היומי ספרי הרמח"ל רמח"ל מאמר הגאולה רמח"ל מאמר החכמה מסילת ישרים. משכני עליון תיקוני זוהר תניינא ספרים ומאמרים נוספים… חיי רמח"ל ילדות מגיד משמים קטרוג יוצר אור ובורא חושך אמסטרדם מנוחה נכונה שיעורים לצפייה שיעורי דרך עץ חיים שיעורי תפילות שיעורי תפילות חגים שיעורי קל"ח פתחי חכמה …

תשליך

תשליך – על דרך סוד ההנהגה ותיקון הבריאה. הורדה: סדר תשליך משולב רשב"י ורמח"ל. ענין התשליך הוא מנהג קדום שנזכר במפורש בדברי המהרי"ל זלה"ה מאחרוני הראשונים ויש שאומרים כי שורשו עוד בימי עזרא. ויש להתבונן היטב בעניין זה כי סודות עליונים חתומים בו. וכתב רבינו האר"י זלה"ה ב"שער הכוונות" – …

פשט כוונות תפילת עמידה של ראש השנה

פשט כוונות תפילת עמידה של ראש השנה. הִנֵּה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה נַעֲשֶׂה הַדִּין, וְסוֹד זֶה כִּי כֵּיוָן שֶּׁבּוֹ נִבְרָא הָעוֹלָם – הַבִּנְיָן שֶׁל נוּק' חוֹזֵר וּמִתְחַדֵּשׁ. וְהִנֵּה זֶה הַבִּנְיָן צָרִיךְ לְהֵעָשׂוֹת כְּפִי מַעֲשֵׂי הַתַּחְתּוֹנִים, כִּי נוּק' הִיא שֹׁרֶשׁ כָּל הַתַּחְתּוֹנִים, וְלָכֵן צָרִיךְ לִרְאוֹת אֵיךְ לְהִתְנַהֵג הַשָּׁרָשִׁים עִם עַנְפֵיהֶם, אִם לְקָרֵב אוֹתָם …

שיר הלל לרמח"ל

שיר הלל לרמח"ל שיר הלל לרמח"ל שנכתב ע"י "אחד מאוהבי הרב המחבר", תלמידו ומבאי חבורתו הקדושה הרב אברהם בן יעקב בשן, והודפס במהדורה הראשונה עוד בחייו של עט"ר הרמח"ל זי"ע. הלחן בוצע לכבוד הרמח"ל זי"ע ע"י חברים טובים אוהבי הרמח"ל. שיהיה להם לזכות ולברכה. שיר הלל לרמחל from ramhal on Vimeo. …