דרך עץ חיים 7: דרכי ירידת השפע כרוזים מלאכים נשמות

דרך עץ חיים – שיעור מס' 7:  דרכי ירידת השפע, כרוזים, מלאכים, נשמות. אך כדי להגיעם, תתחיל לדרוש בנבראים, מי הוא העיקרי: הדומם והצומח והחי הם אינם העיקרים ודאי, כי אין תועלת במעשיהם, ואין להם שכל והבנה. נמצא – נשארים בני האדם והמלאכים, וכשתדרוש על עניניהם תמצא היות בן האדם …

דרך עץ חיים 6: הב הב

דרך עץ חיים – שיעור מס' 6:  הב  הב.  שערי תירוצים לא ננעלו. הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים …

דרך עץ חיים. 5: חיבוט השם

דרך עץ חיים – שיעור מס' 5: חיבוט השם. והנה החכמה כבר ניתנה מן הקדוש ברוך הוא בלב שגם הוא עומד בסוד בינה "בינה ובה הלב מבין" כל בני [1] האדם, אך כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה שהוא הגילוי מהמוחין [2] ינשב, ואז נעשה ממש כמו האש גם כן, שכשמנפחים …

דרך עץ חיים. 4: הכל הבל?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 4: הכל הבל. וכנגדה שֵׂכֶל האדם עשוי כן כמו הגחלת, שהוא עצמו אחד מכוחות הנפש, והנפש עצמה בנויה מכ"ב אותיות, ע"כ תכונתו ובניינו כבחינת הנפש – מלכות, כי גם כן יש לו כח השגה רבה – אך בתנאי כאשר יתלהט בכח התבוננות. ועל זה …

דרך עץ חיים. 3: אות אין סוף

דרך עץ חיים – שיעור מס' 3: אות אין סוף. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה התורה לאש שבטבעה עולה תמיד למעלה ובהשוואה מדוקדקת בתכונותיה, בגווניה ובחומה, כי כאשר תראה הגחלת היא התורה שאינה מלובה אבל בוערת בתוכה, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב …

דרך עץ חיים. 2: עול או אור?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 2: עול או אור? ואך הנה טובו בידו, ולו משפט הבחירה, להתחכם ולדעת או לישאר ערום מכל חכמה, הגם שהלב והשכל בקרב גופו. וזה תראה, כי שנים הם בתבונה אחת נבראו: שכל האדם, והתורה המשכלת אותו. על התורה נאמר (ירמיה כג כט): "הלוא כה דברי …

דרך עץ חיים – שיעור מס' 1: מהו שכל?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 1: מהו שכל? והוא הקדמה לספר קל"ח פתחי חכמה, והוא מיוסד על ספר עץ החיים למהרח"ו זלה"ה: יוצר האדם ומנהיגו הוא עשהו ויכוננהו מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה: "אמר להם, חכמתו מרובה משלכם!" (בראשית רבה יז) …