כוונות פרשיות שמע ישראל

רפואת הנפש רפואת הגוף. כוונות פרשיות שמע ישראל. מבנה צינורות נפש האדם, דרכי ירידת השפע, פתיחת הסתימות ורפואת הנפש. מצורפים כוונות פשטיות ע"פ הזוהר הקדוש בשלושת פרשיות קריאת שמע לרפואת הנפש. קובץ 1: להדפסה רגילה– הורד את הקובץ. קובץ 2: לבעלי מדפסת דו צדדית – הורד את הקובץ ובחר הדפסה דו …

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה אומרת הגמרא: "המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. אמר רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי – באבות" ברכות ל"ד, ב'. וכן פסק השולחן ערוך: "המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוין בכולם, …