תיקון ליל שבועות בסוד קישוטי השכינה.

הקלק כאן להורדת התיקון     "ובערב שבועות ילך לטבול לקבל קדושת הרגל. ואחר כך בלילה ילמוד הכ"ד ספרים, היינו ג' פסוקים בראש כל פרשה, וג' בסוף, לבד מפרשיות פרטיות שקוראים יותר. וכן יקרא ו' פסוקים – ראש וסוף של כל ספר. (כמו שמסודר בסדר תיקון ליל שבועות). ובסופם יכוין …