פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה אומרת הגמרא: "המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. אמר רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי – באבות" ברכות ל"ד, ב'. וכן פסק השולחן ערוך: "המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוין בכולם, …

עב שמות

ע"ב שמות הקודש. הקלק כאן להורדה גרסה דיגיטלית (עבור מכשירים ניידים). הקלק כאן להורדת גרסה להדפסה (PDF). סגולת תפילת שם ע"ב גדולה ואדירה. הזוהר הקדוש מגלה שבכח שם זה נבקע הים, התמתקו הדינים מעל ישראל, ונשפך כל הזעם והכלייה על הכוחות הרוחניים המצרים בעליונים, ועל צבא מצרים בתחתונים. ועוד מגלה הזוהר …