דרך עץ חיים. 4: הכל הבל?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 4: הכל הבל. וכנגדה שֵׂכֶל האדם עשוי כן כמו הגחלת, שהוא עצמו אחד מכוחות הנפש, והנפש עצמה בנויה מכ"ב אותיות, ע"כ תכונתו ובניינו כבחינת הנפש – מלכות, כי גם כן יש לו כח השגה רבה – אך בתנאי כאשר יתלהט בכח התבוננות. ועל זה …

דרך עץ חיים. 3: אות אין סוף

דרך עץ חיים – שיעור מס' 3: אות אין סוף. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה התורה לאש שבטבעה עולה תמיד למעלה ובהשוואה מדוקדקת בתכונותיה, בגווניה ובחומה, כי כאשר תראה הגחלת היא התורה שאינה מלובה אבל בוערת בתוכה, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב …

דרך עץ חיים. 2: עול או אור?

דרך עץ חיים – שיעור מס' 2: עול או אור? ואך הנה טובו בידו, ולו משפט הבחירה, להתחכם ולדעת או לישאר ערום מכל חכמה, הגם שהלב והשכל בקרב גופו. וזה תראה, כי שנים הם בתבונה אחת נבראו: שכל האדם, והתורה המשכלת אותו. על התורה נאמר (ירמיה כג כט): "הלוא כה דברי …