מ. החכמה | תפילות יום הכיפורים: אחת אחת ואחת.

מ. החכמה תפילות יום הכיפורים: אחת אחת ואחת.

ענין אחת אחת ואחת וכו', הוא כי הנה כל מה שגורמים החטאים הוא – שאור הז' תחתונות שבספירות יחשך, ועל ידי זה יתגברו ח"ו החיצונים כפי שיעור החשך ההוא ופרטיו. ואמנם תיקון כל זה הוא על ידי שתאיר הבינה על כל אחת מה-ז' ספירות אלה ועל ידי זה חוזר אורם ומתגבר, והחיצונים נכנעים ונשברים. והנה על כן באה הזאה ראשונה לעורר אור הבינה, והיינו "אחת". אחר כך חוזר ומזה ז' הזאות כלפי מטה להאיר ז' הספירות התחתונות, וכדי להמשיך על כל אחת מהן כח הבינה חוזר ומזכירה על כל אחת מהן, והיינו "אחת ואחת, אחת ושתים" וכו'.

פירוש: "אחת" שהזיתי למעלה – והיא לבינה, "ואחת" למטה – והיא לחסד. "אחת" שהזיתי למעלה – בינה, "ושתים" למטה – לגבורה. "אחת" למעלה – בינה, "ושלש" למטה – לתפארת, וכן עד מלכות.