מ. החכמה | מבנים בספירות. קוי החד"ר, עולמות, מילויים, פרצופים, טעמים.

מ. החכמה מבנים בספירות. קוי החד"ר, עולמות, מילויים, פרצופים, טעמים.

והנה עשר הספירות לפי חילוק החד"ר נחלקים ל-ג' חלקים ונקראים ג' קוים, "חכמה חסד ונצח" נקראים – קו החסד, ונקרא על דרך המשל ימין. "בינה גבורה הוד" – קו הדין, ונקרא שמא. "כתר תפארת ויסוד" – קו הרחמים ונקרא אמצע, ומלכות כלל כלם.

וד' עולמות הם, ונקראים אצילות בריאה יצירה עשיה, והם: "עולם האלהות", "עולם הכסא", "עולם המלאכים" "ועולם התחתון". ובכל אחד מהם נדרשים ספירות ופרצופים באלהותו ית' וכבודו המתגלה שם. ובבריאה, יצירה ועשיה יש הנפרדים גם כן – דהיינו המאורות הברואים שזכרנו למעלה שמתחלקים גם הם במחלקות העשר ספירות, וכל הברואים כלם עליונים ותחתונים שנולדים מהם, וכמ"ש.

 

שם הויה ב"ה מתמלא בד' מילואים כזה:

א': יוד קי ויו קי > שעולה ע"ב.

ב': יוד קי ואו קי > עולה ס"ג.

ג': יוד קא ואו קא > שעולה מ"ה.

ד': יוד קק וו קק > עולה ב"ן.

והנה ד' מילואים אלה מתיחסים לד' אותיות השם עצמו, ע"ב ל-י',  ס"ג ל-ה',  מ"ה ל-ו',  ב"ן ל-ה'.

 

ומתחלקים בפרצופים ובספירות כמו שמתחלקות האותיות דהיינו: ע"ב בכתר וחכמה, ס"ג בבינה, מ"ה ב-ו"ק, ב"ן במלכות.

ואמנם ד' האותיות וכן ד' המילואים מתפרשים כסדר הזה גם בעולמות: ע"ב באצילות, ס"ג בבריאה, מ"ה ביצירה, ב"ן בעשיה.  וכן י' באצילות, ה' בבריאה, ו' ביצירה, ה' בעשיה.

כנגד ד' אותיות השם ב"ה נמצאים בתורה ד' בחינות והם טעמים נקודות תגין ואותיות. טעמים כנגד – י',  נקודות כנגד – ה',  תגין – כנגד ו',  אותיות כנגד – ה'.