מ. החכמה | חלקי נשמת האדם.

מ. החכמה חלקי נשמת האדם.

הנשמה של האדם מתחלקת ל-ה' בחינות נקראות "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה", "יחידה". ובאות מה-ה' פרצופים" נפש מנוק', רוח מז"א, נשמה מאימא, חיה מאבא, יחידה מאריך אנפין. עוד יש נשמות מעולם העשיה ונקראות נפשות, ומעולם היצירה ונקראות רוחות, ומהבריאה ונקראות נשמות, ומהאצילות ונקראות נשמות לנשמות.

ומלבד כי הבחינות האלה שזכרנו שיש לנשמה יש בחינה אחרת שנקראת "מלבוש" ונקראת "צלם", והוא בחינה אחת נפשיית שבה מתלבשות כל אלה הבחינות הנזכרות כדי לבא ולעמוד בתוך הגוף. ומלבד כל זה עוד בחינה תחתונה שנקראת "כח הגוף" ובאה מהגלגלים.

והנה הנפש שוכנת ומתגברת בכבד, והרוח בלב, והנשמה במוח, והחיה מקיפה את כל הגוף מבחוץ, והיחידה מקיפה על הראש מלמעלה.