קטגוריה: פרקי תורת הגלגול

פרקי ידע בסיסיים בתורת הגלגולים

י״ז באייר תשע״ה (מאי 6, 2015) Off

כיצד ניתן להבין את הצדק האלוקי?

By קהילת הרמח"ל

שאלת השאלות – "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" עומדת במרכז תורת הגלגול – לא בניסיון לפתור את השאלה, אלא…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

מה יודע האדם, או יכול לדעת, על גילגוליו?

By קהילת הרמח"ל

מה יודע האדם, או יכול לדעת, על גילגוליו?  אין אדם יודע או חש דבר לגבי הגלגולים הקודמים שלו ובודאי שלא…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

מהם הצדדים החיוביים שבגלגול?

By קהילת הרמח"ל

מהם הצדדים החיוביים שבגלגול?   למרות שבמהותו הגלגול אינו פעולה חיובית כי לרוב נגרם בשל פגמים המחייבים תיקון וכפרה על…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

כיצד נפתרת שאלת הגמול והעונש ע"פ תורת הגלגולים?

By קהילת הרמח"ל

כיצד נפתרת שאלת הגמול והעונש ע"פ תורת הגלגולים? סוגיה נוספת שימיה כימות עולם היא שאלתו של אברהם אע"V "האף תספה…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?

By קהילת הרמח"ל

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?  רבנו הרמח"ל מונה את נושא הגלגול כחלק מארבעת המרכיבים היסודיים בחכמת הקבלה. ארבע…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?

By קהילת הרמח"ל

  אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?  ביסוס מפסוקי המקרא. פסוקים רבים בתורה מקבלים הבנה…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

מהן רמות הידיעה בתורת הגלגול?

By קהילת הרמח"ל

מהן רמות הידע בתורת הגלגול?  ישנה את הידיעה הפשוטה בקווים כלליים, כלומר ידיעת החוקים והכללים המנחים בתורה זו. הידיעה העמוקה קושרת…

ט״ז באייר תשע״ה (מאי 5, 2015) Off

מה מקור המונח "גלגול" והאם ישנם כינויים נוספים למונח זה?

By קהילת הרמח"ל

מה מקור המונח "גלגול" והאם ישנם כינויים נוספים למונח זה?   בדברי חכמי הקבלה הקדמונים אין אנו מוצאים מינוח קבוע, למרות…