Skip to content

פרקי תורת הגלגול

פרקי ידע בסיסיים בתורת הגלגולים

כיצד ניתן להבין את הצדק האלוקי?

שאלת השאלות – "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" עומדת במרכז תורת הגלגול – לא בניסיון לפתור את השאלה, אלא לימוד בסודות הגלגול פותר את… Read More »כיצד ניתן להבין את הצדק האלוקי?

מה יודע האדם, או יכול לדעת, על גילגוליו?

מה יודע האדם, או יכול לדעת, על גילגוליו?  אין אדם יודע או חש דבר לגבי הגלגולים הקודמים שלו ובודאי שלא על גילגוליו הבאים. כפי שאומר… Read More »מה יודע האדם, או יכול לדעת, על גילגוליו?

מהם הצדדים החיוביים שבגלגול?

מהם הצדדים החיוביים שבגלגול?   למרות שבמהותו הגלגול אינו פעולה חיובית כי לרוב נגרם בשל פגמים המחייבים תיקון וכפרה על עוונות קודמים, עם כל זה,… Read More »מהם הצדדים החיוביים שבגלגול?

כיצד נפתרת שאלת הגמול והעונש ע"פ תורת הגלגולים?

כיצד נפתרת שאלת הגמול והעונש ע"פ תורת הגלגולים? סוגיה נוספת שימיה כימות עולם היא שאלתו של אברהם אע"V "האף תספה צדיק עם רשע, והיה כצדיק… Read More »כיצד נפתרת שאלת הגמול והעונש ע"פ תורת הגלגולים?

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?  רבנו הרמח"ל מונה את נושא הגלגול כחלק מארבעת המרכיבים היסודיים בחכמת הקבלה. ארבע הידיעות המבוארות בחכמת האמת ידיעות,… Read More »מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?

אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?

  אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?  ביסוס מפסוקי המקרא. פסוקים רבים בתורה מקבלים הבנה שונה ועמוקה ע"פ תורת הגלגולים.… Read More »אלו פסוקים במקרא נדרשים ע"פ תורת הגלגול, או מובאים כסמך לה?

מהן רמות הידיעה בתורת הגלגול?

מהן רמות הידע בתורת הגלגול?  ישנה את הידיעה הפשוטה בקווים כלליים, כלומר ידיעת החוקים והכללים המנחים בתורה זו. הידיעה העמוקה קושרת את ההבנה הכוללת לדרך תיקון… Read More »מהן רמות הידיעה בתורת הגלגול?

מה מקור המונח "גלגול" והאם ישנם כינויים נוספים למונח זה?

מה מקור המונח "גלגול" והאם ישנם כינויים נוספים למונח זה?   בדברי חכמי הקבלה הקדמונים אין אנו מוצאים מינוח קבוע, למרות שחותרים לאותה המשמעות, אם כי… Read More »מה מקור המונח "גלגול" והאם ישנם כינויים נוספים למונח זה?