מאמר הגאולה | פרק ח'. אור עתיקא קדישא יכלה את האומות.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון הגוף בגאולה ובכח האור הגנוז יזכה לקירון.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. בגלות לא זז המשיח מהשכינה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. תחילת הגאולה בסוד "הבטה" ואח"כ בסוד "וידע".

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. כריתת יניקת הס"א מסוף שולי המלכות בעת נקמת דם בניו.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. שני מיני שפע נמצאו לשכינה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. בקיעת יגון ואנחה תביא לחיבור ששון ושמחה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא היו מצד הקליפה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.מאמר הגאולה | פרק ח'. בעת שיבנה השער מחדש תתבטל ממשלת החלונות.מאמר הגאולה | פרק ח'. חרב של שלום.מאמר הגאולה | פרק ח'. בגאולה יאבדו מסיגי גבול הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ח'. כל התוכחות והיסורין שבגלות לא … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ז'. בגאולה תשלוט הקדושה ותתבטל הקליפה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ז'. סדר דברי הימים. מאדם הראשון ועד נח.מאמר הגאולה | פרק ז'. מנח ועד עמוד גואל.מאמר הגאולה | פרק ז'. בגאולה תשלוט הקדושה ותתבטל הקליפה.מאמר הגאולה | בגאולה תשלוט הקדושה ותבטל הקליפה. הטוב שבה יחזור לקדושה, והחלק הרע יתדבק וייסר את הגויים עד שיאבד לנצח. כי בזמן ההוא יעמדו שני … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ז'. מנח ועד עמוד גואל.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ז'. סדר דברי הימים. מאדם הראשון ועד נח.מאמר הגאולה | פרק ז'. מנח ועד עמוד גואל.מאמר הגאולה | פרק ז'. בגאולה תשלוט הקדושה ותתבטל הקליפה.מאמר הגאולה | י' דורות מנח שוב הגבירו הטומאה אך לא הוצרכו כליה. מאברהם אע"ה הושם הגבול לטומאה והחל בירור הקדושה והפרשתה מהקלי', והיו מתפשטים זה … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת ראשי שרי המשחית ואחריהם שריהם ואומותם.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת הקליפות.מאמר הגאולה | פרק ו'. אופן כריתת הטומאה וענפיה.מאמר הגאולה | פרק ו'. פורה דרכתי. חרב לה'.מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת ראשי שרי המשחית ואחריהם שריהם ואומותם.מאמר הגאולה | סדר מפלת השרים והאומות ע"י משיח בן יוסף. והנה אמר "כי רותה בשמים חרבי" כי היא תעשה הנקמה … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ו'. פורה דרכתי. חרב לה'.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת הקליפות.מאמר הגאולה | פרק ו'. אופן כריתת הטומאה וענפיה.מאמר הגאולה | פרק ו'. פורה דרכתי. חרב לה'.מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת ראשי שרי המשחית ואחריהם שריהם ואומותם.מאמר הגאולה | משיח בן יוסף המתגבר בתוקף הדין הקשה שהוא דם טהור יעביר דמים טמאים מהעולם. סוד חרב לה'. ואמת … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ו'. אופן כריתת הטומאה וענפיה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת הקליפות.מאמר הגאולה | פרק ו'. אופן כריתת הטומאה וענפיה.מאמר הגאולה | פרק ו'. פורה דרכתי. חרב לה'.מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת ראשי שרי המשחית ואחריהם שריהם ואומותם.מאמר הגאולה | מאיברי שרי הטומאה נמשך החיות לאומתם ולקליפות, ובנבילת ונמיקת איבריהם יאבדו אומתם וקליפותם. נשלים לבאר הענין הזה של … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. תיקון השכינה יותר משהיתה מעולם.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. באבוד השרש למעלה – יאבדו הגוים למטה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. בכל עת יהיה חיבור תמידי בין המאורות.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. בחידוש הברכה הוא רוב השמחה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. בביטול הטומאה יגבר כוח התיקון.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. תיקון המלאכים.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ד'. זמן הטיול – גאולה, והשמחה שתמשך ממנו.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ד'. זכירה.מאמר הגאולה | פרק ד'. חיבור הבריות בשכינה.מאמר הגאולה | פרק ד'. גאולה בחסד ללא גבורות.מאמר הגאולה | פרק ד'. זמן הטיול – גאולה, והשמחה שתמשך ממנו.מאמר הגאולה | זמן "הטיול" – גאולה בחודש האביב. אמנם צריך שתדע עוד ענין אחר כי מחשבות הבורא עמוקות מאד ואין להם סוף, … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ד'. גאולה בחסד ללא גבורות.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ד'. זכירה.מאמר הגאולה | פרק ד'. חיבור הבריות בשכינה.מאמר הגאולה | פרק ד'. גאולה בחסד ללא גבורות.מאמר הגאולה | פרק ד'. זמן הטיול – גאולה, והשמחה שתמשך ממנו.מאמר הגאולה | גאולה בחסד בנחת ושלוה ללא גבורות. ואמר "כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו" ואתה הבן מאד, כי סודות … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ד'. חיבור הבריות בשכינה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ד'. זכירה.מאמר הגאולה | פרק ד'. חיבור הבריות בשכינה.מאמר הגאולה | פרק ד'. גאולה בחסד ללא גבורות.מאמר הגאולה | פרק ד'. זמן הטיול – גאולה, והשמחה שתמשך ממנו.מאמר הגאולה | השכינה תחבר את הבריות בשורשם בתפארת דאצילות, והעכו"ם יאבדו. ועתה הבן, כי מן התפארת נתפשט כל המציאות למטה ויצאו כל … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. פתיחת שער ההיכל על ידי כפות המנעול.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. תשובת ישראל מכח ההארה בנשמותיהן.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. פריסת המסך גורם הסתר פנים ובקיעתו.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. פגמי פשטתי את כתנתי ושיטוף הרגלים בגלות.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. פקידה – באור החכמה. זכירה – החכמה והבינה יחד.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. עת הפקידה: רום תוקף החשך הגדול.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולות הפקידה: קימת השכינה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק ג'. זמן הפקידה ופעולת הפקידה.

עמודים נוספים בפרק זהמאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.מאמר הגאולה | פרק ג'. יציאת הנשמות העשוקות. היחידה של המשיח.מאמר הגאולה | פרק ג'. הפקידה מן היסוד והזכירה מן התפארת.מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.מאמר הגאולה | … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק א'. קלקול ד': יסורי עם ישראל.

תוכן הדף חזור לתוכן הענינים קלקול ד': יסורי עם ישראל קלקול ד': יסורי עם ישראל הַקִּלְקוּל הָרְבִיעִי הוּא הֱיוֹת יִשְׂרָאֵל מְדֻכָּאִים בְּחַבְלֵי עוֹנִי וּגְזֵרוֹת קָשׁוֹת נִתְחַדְּשׁוּ עֲלֵיהֶם; אֲשֶׁר לַחֶרֶב  – לַחֶרֶב, וַאֲשֶׁר לַשְּׁבִי – לַשֶּׁבִי. וּבֶאֱמֶת כִּי זֶה צֵירוּף הַכּוּר הַמְּצָרֵף וְהַמְטַהֵר, כִּי אֵלֶּה [1]הַיִּסּוּרִים לֹא חִנָּם הֵם, רַק בְּהִתְחַזֵּק הַגְּבוּרָה הַקָּשָׁה מִפְּנֵי עֲווֹנוֹתֵיהֶם לָקְחוּ … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק א: קלקול ג'. גלות השכינה.

תוכן הדף חזור לתוכן הענינים קלקול ג': גלות השכינה קלקול ג': גלות השכינה הַקִּלְקוּל הַשְּׁלִישִׁי אָיוֹם וְנוֹרָא, הוּא שֶׁיָּצְאָה הַשְּׁכִינָה וְגָלְתָה בֵּין שָׂרֵי הַטּוּמְאָה, וְכַמָּה מִינֵי מְאוֹרוֹת עֲצוּמִים וַחֲזָקִים יָצְאוּ אַחֲרֶיהָ וְנִמְסְרוּ בְּיַד הַקְּלִפּוֹת, וְעַל זֶה הַסּוֹד כָּתוּב "עֵת אֲשֶׁר שָׁלַט הָאָדָם [1]בְּאָדָם לְרַע לוֹ" (קהלת ח, ט). וְהִנֵּה גַּם בָּזֶה מִתְחַבֵּר הַקִּלְקוּל הַב' שֶׁפֵּרַשְׁתִּי, … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק א'. קלקול ב': החלשת כח הקדושה.

תוכן הדף חזור לתוכן הענינים קלקול ב': החלשת כח הקדושה קלקול ב': החלשת כח הקדושה הַקִּלְקוּל הַשֵּׁנִי גָּדוֹל כְּמוֹ כֵּן מְאֹד, וְהוּא נִמְשָׁךְ מִן הָרִאשׁוֹן שֶׁפֵּירַשְׁתִּי וְנִרְמָז בְּכָתוּב "אִמָּלְאָה הָחֳרָבָה" (יחזקאל כו, ב), "אִם מְלֵיאָה זוֹ  – חֲרֵבָה זוֹ" (פסחים מב, ע"ב). וְעַל כֵּן בְּהֵחָלֵשׁ כֹּחַ הַקְּדוּשָׁה גָּבְרָה כֹּחַ הַטּוּמְאָה, וְלֹא [1]יֵחָלֵשׁ עַד שֶׁיִּתְחַזֵּק תַּחְתֶּיהָ … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פרק א: קילקולי הגלות. הסתר פנים.

תוכן הדף חזור לתוכן הענינים פֶּרֶק א: קילקולי הגלות  קלקול א': הסתר פנים   פֶּרֶק א: קילקולי הגלות וְעַתָּה אֲבָאֵר לְךָ בָּרִאשׁוֹנָה כַּמָּה קִלְקוּלִים גָּרַם הַגָּלוּת כְּדֵי שֶׁתּוּכַל לְהָבִין עִנְיְנֵי הַגְּאוּלָה הֵיטִיב כִּי כָּל הַקִּלְקוּלִים עֲתִידִים הֵם לִיתַקֵּן, וּפֹה תִרְאֶה חָכְמָה עֲמוּקָה כִּי אֵין מִקְרֶה קָטָן בָּעוֹלָם שֶׁלֹּא נִמְצְאוּ עָלָיו כַּמָּה סוֹדוֹת גְּדוֹלִים לְיוֹדְעֵי הָאֱמֶת. … להמשך קריאה

מאמר הגאולה | פתיחה.

תוכן הדף חזור לתוכן הענינים הכנת הגאולה בתקופת הגלות אין הטוב נאבד בגלות אלא נצבר לעתיד לבוא   פְּתִיחָה. "אַל תִּשְׂמְחִי אֹיַבְתִּי לִי כִּי נָפַלְתִּי – קָמְתִּי, כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהֹוָה אוֹר לִי" (מיכה ז, ח). הכנת הגאולה בתקופת הגלות. זֶה הַפָּסוּק מוֹדִיעַ סוֹד בִּטָּחוֹן יִשְׂרָאֵל וְתִקְוָתָם שֶׁיִּגָּאֲלוּ גְּאוּלָה שְׁלֵמָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן. וְלַגְּאֻלָּה יִמְצָאוּ … להמשך קריאה

איך שמת לב

שאין פרסומות?

מעורר התפעלות! הכל בחינם!

בא תעשה היום דבר טוב ותתמוך

רב המכר

חזר למלאי

הסודות הכמוסים של מערכת ההפעלה של המציאות

עוצמתו מבטיחה לטלטל אותך
אתה יכול להסכים, וגם לא,
אבל בטוח שלא תישאר אדיש

רב המכר

חזר למלאי

הסודות הכמוסים של מערכת ההפעלה של המציאות

עוצמתו מבטיחה לטלטל אותך
אתה יכול להסכים, וגם לא,
אבל בטוח שלא תישאר אדיש