Skip to content

כ׳ בתשרי תשע״ח

הילולת הרמח"ל תשע"ז

הילולת הרמח"ל תשע"ז שמחת הילולת הרמח"ל הקדוש בציון בכפר יאסיף. דברים שנשאו במקום ע"י הרב מנחם מקובר שליט"א – ראש ארגון "והראנו בבנינו" ורב מכללת… Read More »הילולת הרמח"ל תשע"ז

הזוהר הסודי

הזוהר הסודי והנעלם

הזוהר הסודי והנעלם אופן גילוי זוהר תניינא לעט"ר רבנו הרמח"ל בוצינא קדישא החיבור המופלא של רבי בנימין הכהן זצוק"ל – הרב"ך הקשיש עם הרמח"ל הצעיר… Read More »הזוהר הסודי והנעלם