Skip to content

סידור הרמח"ל השלם | ראש חודש וחנוכה

תוכן: סידור הרמח"ל השלם | ראש חודש וחנוכה.

מספר דפים: 272 עמ',

כריכה: עור משוחזר לבן.

סידור הרמח"ל ראש חודש דומה בצורתו ומבנהו לסידורי הכוונות כדגומת סדורי הרש"ש ז"יע, וכולל כוונת מכל ספרי הרמח"ל זי"ע ובפרט מספר "קיצור הכוונות", שער הכוונות לרבנו האר"י זי"ע, ומעט מכוונות הרש"ש זי"ע (ראה להלן בלשונית "תיאור").

המחיר המקורי היה: 72.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 65.00 ₪.

מבצע!

תיאור

סידור הרמח"ל השלם – ראש חודש ותיקון חנוכה הוא הכרך המשלים את סידור הרמח"ל השלם שחרית יום חול.

ראה כאן פרטים על מבנה הסידור

מעטות הן הכוונות שסביב תפילת ראש החודש ובפרט בכל מה שקשור להלל.

מעבר לכוונות שהביא הרמח"ל הקדוש בקיצור הכוונות, זרע בכל כתביו פירושים על ההנהגה ושאר דרשות על פרקי התהלים הכלולים בהלל.

בע"ה קבצנו את פרושיו וטווינו אותם לכלל סדר ברור ונהיר, המאיר שמים וארץ באור יקרות ובפרט בתיקוני שמחת חופת שכינת עוזנו.

כמו כן, הובאו שאר הכוונות השייכים לתפילת מוסף ראש חודש – במתכונת סידור השחרית ובהתאמה לסדר העליות והמשכת המוחין.

 

בחלקו השני של הסידור הובא תיקון חנוכה.

ברכות ההדלקה (בלבד) נערכו מחדש בשנת תשע"ח. (ראה כאן). ברכישה, מצורפת דפדפת עם ברכות ההדלקה המעודכנות.

המלצה:
הסידור אינו מיועד למי שאינו בקי לכל הפחות בכוונות האר"י זללה"ה, וכדברי עט"ר המפורשים – לא ניתן לכוון רק את כוונות הרמח"ל בלי כוונות האר"י.

 

מידע נוסף

משקל 630 גרם
מידות 24.5 × 17 × 2.2 סנטימטרים