Skip to content

אור החיים

הרמח"ל, אור החיים והבעל שם טוב זצ"ל

הרמח"ל, אור החיים והבעל שם טוב זצ"ל בראשית קיץ שנת תק"ג עגן הרמח"ל בנמל עכו. ידוע שביתו ובית מדרשו שכן בחדר הנמצא היום במתחם המסגד… Read More »הרמח"ל, אור החיים והבעל שם טוב זצ"ל