Skip to content

גאולה

איכה היתה לתקוה

איכה היתה לתקוה

איכה – היתה לתקוה סודות הנהגת הסתר וגילוי הפנים המתגלים מתוך פסוקי איכה שגילה עט"ר בוצינא חסידא קדישא כמוהר"רמשה חיים לוצאטוהקדוש זלה"ה זי"ע "וְגַם הַיּוֹתֵר… Read More »איכה היתה לתקוה

פרשת הנשיאים

פרשת הנשיאים

פרשת הנשיאים נוסח יחודי לרמח"ל הקדוש ע"פ סוד סדר תיקוני הגאולה והשכינה מר"ח ניסן ועד ליל הסדר. לחץ כאן למעבר לדף סגולת רבי שמשון לחץ… Read More »פרשת הנשיאים