תגית: הצלחה

ד׳ בניסן תשע״ט (אפריל 9, 2019) Off

סגולת רבי שמשון מאוסטרופולי

By מערכת קהילת הרמח"ל

סגולת רבי שמשון מאוסטרופולי המעין בסוד הזה אפילו פעם בשנה מובטח שינצל באותה השנה ממיתה משונה, וממגפה ומכל דבר רע.…