Skip to content

הקדמה

מסילת ישרים מהדורה קמא

מסילת ישרים מהדורה קמא | הקדמת הרב המחבר

תוכן חזור לספרים ראשי הקדמת העורך הקדמת הרב המחבר שער התורה: דרוש א. שער התורה: דרוש שני. מְסִלַּת יְשָׁרִים מַהֲדוּרָה קַמָּא  (הקדמת הרב המחבר:) יְבֹאַר… Read More »מסילת ישרים מהדורה קמא | הקדמת הרב המחבר