השבח הגדול מכולם

השבח הגדול מכולם

השבח הגדול מכולם

בהרבה מקומות מדבר הזוהר הקדוש, ששמים וארץ נבראו בכח שם מ"ב הידוע בראשי תיבות אנא בכח גדולת וכו'. שם זה נגלה לתנא הקדוש ר' נחוניא… Read More »השבח הגדול מכולם