Skip to content

תקוה

איכה היתה לתקוה

איכה היתה לתקוה

איכה – היתה לתקוה סודות הנהגת הסתר וגילוי הפנים המתגלים מתוך פסוקי איכה שגילה עט"ר בוצינא חסידא קדישא כמוהר"רמשה חיים לוצאטוהקדוש זלה"ה זי"ע "וְגַם הַיּוֹתֵר… Read More »איכה היתה לתקוה

לך אלי תקותי

לך אלי תקותי

לְךָ אֵלִי תִּקְוָתִי. תפילה יחודית ונדירה בעוצמתה שכתב וערך רבנו עט"ר הרמח"ל הקדוש, החושפת את מצוקת נפשו מכל הקמים עליו, את עוצמת תקוותו ואמונתו האדירה… Read More »לך אלי תקותי