שורש נשמת הרמח"ל הקדוש

מאמר מרתק בניסיון להתחקות אחרי שורש נשמתו של הרמחל דרך משה רבנו, רבי עקיבא, רשב"י והרמח"ל

פתח את חוברת המצורפת