חודש: י״ז במרחשון תשע״ו (אוקטובר 30, 2015)

י״ז במרחשון תשע״ו (אוקטובר 30, 2015) Off

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

By קהילת הרמח"ל

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה אומרת הגמרא: "המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את…

י״ד במרחשון תשע״ו (אוקטובר 27, 2015) Off

ע"ב שמות הקודש

By קהילת הרמח"ל

ע"ב שמות הקודש סגולת ע"ב שמות הקודש גדולה ואדירה. הזוהר הקדוש מגלה שבכח שם זה נבקע הים, התמתקו הדינים מעל…