חודש: י״ד בטבת תשע״ו (דצמבר 26, 2015)

י״ד בטבת תשע״ו (דצמבר 26, 2015) Off

דרך עץ חיים. 4: הכל הבל?

By קהילת הרמח"ל

דרך עץ חיים – שיעור מס' 4: הכל הבל. וכנגדה שֵׂכֶל האדם עשוי כן כמו הגחלת, שהוא עצמו אחד מכוחות…

ב׳ בטבת תשע״ו (דצמבר 14, 2015) Off

דרך עץ חיים. 3: אות אין סוף

By קהילת הרמח"ל

דרך עץ חיים – שיעור מס' 3: אות אין סוף. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה התורה לאש שבטבעה…

כ״א בכסלו תשע״ו (דצמבר 3, 2015) Off

דרך עץ חיים. 2: עול או אור?

By קהילת הרמח"ל

דרך עץ חיים – שיעור מס' 2: עול או אור? ואך הנה טובו בידו, ולו משפט הבחירה, להתחכם ולדעת או לישאר…