חודש: י״א באייר תשע״ז (מאי 7, 2017)

י״א באייר תשע״ז (מאי 7, 2017) Off

קלח פתחי חכמה

By קהילת הרמח"ל

פתח א <גילוי היחוד וענין ההטבה – יסוד הבריאה [א -ד]>: <יחוד רצונו ושליטתו ית'>: יחוד האין סוף ב"ה הוא…