Skip to content
י״ד בתשרי תשפ״ד

ריכוז הורדות ימים נוראים

מומלץ

תפילות הרמחל לימים נוראים

הורדה נבחרת

תפילות לחש שחרית ומוסף ראש השנה

הורדה נבחרת

סוד הוידוי ותפילות לחש יום הכיפורים

ספרדי, חב"ד, ספרד
הורדה נבחרת

עבודת כהן גדול

.
הורדה נבחרת
צפיה נבחרת

סוד גלגול נשמת חיים

מי אתה רבנו הרמח"ל הקדוש? למה זכה עט"ר לגילויים עליונים ולכתיבת הזוהר? למה רדפו אותו הערב רע? התחקות מדהימה אחרי שורשי הנשמה.

גילויים חדשים

חשיפה וגילויים חדשים ומרתקים מתולדות חיי הרמח"ל הקדוש בארץ ישראל. הזיופים והאמתות, חשיפת מקום מנוחתו האמיתי. מקורות בדוקים ומאומתית!

מסילת ישרים מהדורה קמא

בין רבבות כתבי היד נמצאו שלשה דפים ובהם המהדורה הראשונה של מסילת ישרים ותוכנה "שער התורה". פתרון התעלומה מדוע לא נפתחה המסילה בשער התורה

פיטום הקטורת שעובד

נוסח פיטום הקטורת עם כוונות שמתאימות לכולם. הנוסח היחיד הכולל את פענוח מפתחות צירופי האותיות ושמות הקודש, הפותחים שערי שמים

מאמר הגאולה

קובץ נדיר, מתומצת ומפליא, הדן בכל קלקולי הגלות ואופן תיקונם ע"י המשיחין העתידים להתגלות בב"א. גילוי תהליכי ושלבי הגאולה, בתיקון העולם כולו בכלל וישראל בפרט

לך אלי תקוותי

גילוי הלך נפשו ואמונתו של הרמחל הקדוש בשעת לחץ ורדיפת כל רבני אירופא

קשר קודש

סביר להניח שיש לך סתימה רוחנית, בגלל שקשר התפילין שלך הפוך! עכשיו הזמן לתקן.

תהיה שותף לזיכוי הרבים!

security      secure
סליקה באמצעות חברת UPAY מאובטחת בתקן PCI  המידע שלך בטוח! תקשורת מאובטחת המוצפנת בפרוטוקול SSL