רמח"ל מאמר החכמה

siadeספרים ראשי | מאמר החכמה.

רמח"ל מאמר החכמה הוא קובץ פירושים בעניינים שונים: תפילות ראש השנה, תפילות ימים נוראים, מנהג תשליך, ליל פסח, ספירת העומר, נשמת האדם, גלגול, הבריאה, סוד כתבי הקודש.

תוכן העניינים: תכלית הבריאה ודרכי המשכתה ממנו ית'.


תושלב"ע